Много се написа за тези бонови книжки, но каква е съществената информация? Имаме ли да взимаме пари? Хората които взеха пари, как ги взеха? От къде ги взеха? Все въпроси свързани с тези бонови книжки. В тази статия ще цитираме другата наша в която споделя повече информация за боновите книжки и как да направите справка онлайн. Ето ги редовете “ Националната агенция за приходите и Централният депозитар най-сетне пуснаха дългоочакваната услуга – онлайн проверка за притежание на акции и други ценни книжа с ПИК (персоналн идентификационен код) и ЕГН.

Така всички граждани могат да проверят дали притежават акции от предприятия, които са били придобити по време на масовата приватизация през 1996г. Освен за акции, справката дава информация и за облигации и дялове, както и в кое дружество се намират активите.

Подробна информация може да бъде получена на следния адрес – https://ewallet.csd-bg.bg/
Новата услуга е изключително полезна, тъй като 12 години след края на масовата приватизация, най-малко два милиона души притежават акции от различни предприятия, но не го знаят. Сега вече има начин да проверят.“
Споделете тази полезна статия с приятели.