Ако имате бонова книжка вече има и начин как сами, онлайн да проверите дали ви носи някаква печалба.

Националната агенция за приходите и Централният депозитар най-сетне пуснаха дългоочакваната услуга – онлайн проверка за притежание на акции и други ценни книжа с ПИК (персоналн идентификационен код) и ЕГН.

Така всички граждани могат да проверят дали притежават акции от предприятия, които са били придобити по време на масовата приватизация през 1996г. Освен за акции, справката дава информация и за облигации и дялове, както и в кое дружество се намират активите.

Подробна информация може да бъде получена на следния адрес – https://ewallet.csd-bg.bg/

Новата услуга е изключително полезна, тъй като 12 години след края на масовата приватизация, най-малко два милиона души притежават акции от различни предприятия, но не го знаят. Сега вече има начин да проверят.

Според официални данни, общата сума на непотърсени акции може да достигне между 2-3 млрд. лева. Финансовите експерти съветват гражданите да проверят сами, а тези които притежават приватизационни бонове да бъдат по-активни в търсенето на своите акции. За момента, експертите констатират огромен брой на „спящи акции“. Като причина за това те посочват ниската финансова култура на притежателите на ценни книжа.