Много от нас са здравноосигурени, но не знаят какви права имат. Ще се опитаме да Ви дадем малко яснота по – този въпрос в нашата статия. Молим само да споделите статията с приятелите си, ако я намирате полезна. Ние вярваме, че тя е такава. Но крайното решение оставяме на Вас. Национална здравноосигурителна каса (съкратено НЗОК)

Няма да слагаме номера нарочно, ще използваме звездичка:
* Право на свободен достъп до медицинска помощ, поети от НЗОК.
* Имате право да се информирате какви точно медицинските услуги, са покрити от НЗОК.
* Свободен избор на общопрактикуващ лекар.
* Достъп до специализирана извънболнична помощ.
* Медицински грижи при лечение в дома.
* Достъп до лечебни заведения за болнична помощ.
* Отпускане и предписване на медикаменти.

Сайта на НЗОК можете да получите подробната информация която Ви интересува! Ние само споделяме, основните Ви права
Ето линка към официалния им сайт: www.nhif.bg
Копирайте го и прочетете повече относно здравноосигурени си права