Много от нас имаха бонови книжки, някои още преди години си взеха това което имаха да взимат, други ги забравихме в шкафовете и минаха много години.. Но знаете ли, че сега може тази забравена книжка да Ви донесе свежи пари? Да, това не е някаква шега, а истина! Особено, ако сте имали вложения към „Стара Планина“. Ето сега ще цитираме точно и ясно как да проверите. “ Националната агенция за приходите и Централният депозитар най-сетне пуснаха дългоочакваната услуга – онлайн проверка за притежание на акции и други ценни книжа с ПИК (персоналн идентификационен код) и ЕГН.

Така всички граждани могат да проверят дали притежават акции от предприятия, които са били придобити по време на масовата приватизация през 1996г. Освен за акции, справката дава информация и за облигации и дялове, както и в кое дружество се намират активите.

Подробна информация може да бъде получена на следния адрес – https://ewallet.csd-bg.bg/
Новата услуга е изключително полезна, тъй като 12 години след края на масовата приватизация, най-малко два милиона души притежават акции от различни предприятия, но не го знаят. Сега вече има начин да проверят.“
Споделете тази полезна статия с приятели.