Споделяме тези важни и полезни неща за здравноосигурени лица, защото много от тях не ги знаят. Много от нас просто не си знаят правата и това веднага се усеща в портфейла ни. Време е да използваме това, което ни се дава по – право! Следващата информация е важна и изключително полезна. Възможно е да знаете за някои от нещата, но и едно от тези да не знаете в дългосрочен план ще Ви помогне.

Национална здравноосигурителна каса (съкратено НЗОК)

Няма да слагаме номера нарочно, ще използваме звездичка:
* Право на свободен достъп до медицинска помощ, поети от НЗОК.
* Имате право да се информирате какви точно медицинските услуги, са покрити от НЗОК.
* Свободен избор на общопрактикуващ лекар.
* Достъп до специализирана извънболнична помощ.
* Медицински грижи при лечение в дома.
* Достъп до лечебни заведения за болнична помощ.
* Отпускане и предписване на медикаменти.

Сайта на НЗОК можете да получите подробната информация която Ви интересува! Ние само споделяме, основните Ви права
Ето линка към официалния им сайт: www.nhif.bg
Копирайте го и прочетете повече относно здравноосигурени си права