Проверете дали имате нарушено цветно зрение – Теста е забавен и полезен! Екипа на Veselqk.com се опитва с тази статия да бъде полезен. Нарушеното цветно зрение е различно от нормалната перцепция на цветовете. Обикновено се дължи на наличието на дефекти или отклонения в цветовите рецептори в очите. Това състояние може да бъде наследено или придобито и се проявява като затруднение или невъзможност да се различават определени цветове.

Един от начините за определяне на нарушеното цветно зрение е чрез използване на специално създадени тестове. Един от най-известните и широко използвани методи е тестът Ishihara, който използва специални снимки и цветови точки, за да определи различията в цветната перцепция на индивида.

Тестът Ishihara съдържа серия от снимки с различни цветни точки и цифри, които се изобразяват във вариращи цветове и наситености. Целта е да се идентифицират числата, които се появяват в снимката, като се използва нормалното цветно зрение. За хората със нарушено цветно зрение, определени числа или форми ще бъдат трудни или невъзможни за различаване.


Споделете с коментар в социалните мрежи, кой числа виждате! Следим коментарите. Благодарим Ви за участието