Едва ли точно тази песен има нужда от някакво описание, обяснение и т.н. Може би по – младите ни читатели няма да я познават по – нейното име, но със сигурност са я чували.  Песента носи едно такова душевно „Богатсво“ на всеки който си я пусне и започне да я слуша. Ех години, как бързо бързо си минават и нещата се променят, или поне някои неща… За щастие песента е точно такава каква беше преди колко години станаха вече? Ех, да не ги бройм… не са една или десет

Приятно гледане: