Важна промяна при звънене на телефон 112 касае всички ни. Това се надяваме да се окаже една от полезните статии на нашият сайт Veselqk.com. В България телефон 112 е единният европейски номер за спешни повиквания. Можете да го използвате, за да се свържете със службите за спешно реагиране при:
Спешни медицински случаи: спешна медицинска помощ, пожарна, полиция
Бедствия и аварии: природни бедствия, аварии, течове на газ, пожари
Нарушаване на обществения ред: престъпления, битови скандали, шум
Други извънредни ситуации: изгубени деца, хора в безпомощно състояние

Важно е да запомните:
Номер 112 е безплатен и може да се набере от всяко място в България, както от стационарен, така и от мобилен телефон.
Операторите на 112 говорят български и английски език.
При спешен случай е важно да говорите спокойно и ясно и да предоставите следната информация:
Вашето име и телефонен номер
Точното местоположение на инцидента
Какво се е случило
Колко са пострадалите
Какво е тяхното състояние

Новата важна промяна която предвижда спешния телефон 112 е да „вижда“ точната локация на обаждащия се по мобилен телефон с точност до 50 метра. Това следва от публикувано за обществено обсъждане проекторешение на Комисията за регулиране на съобщенията, с което се задават критерии за точността и надеждността на информацията за местоположението на обаждащите се. Тук е важно и да отбележем да Не злоупотребявайте с телефон 112! Фалшивите повиквания могат да забавят реагирането на службите за спешно реагиране при истински извънредни ситуации.