Един специален поздрав за всички майки, чието дете е далеч от дома. Не е нужно децата ви да са в чужбина, за да ви липсват. Може дори все още да живеят близо до вас, но те вече да са пораснали. Да имат свои семейства и живот, който ги дърпа на различни страни. Но една майка знае, че за нея няма нищо по мило от детето й. от това то се дойде вкъщи и да й каже „Здравей мамо, прибрах се!“. Какво ли не биха дали тези майки, за да чуят тези думи, да имат силата да прегърнат децата си и да ги посрещнат в родния дом с усмивка. Тази песен ще звучи днес специално, за всички майки и нека те знаят, че независимо къде са децата им, те винаги носят своите майки в сърцата си!

Поздрав с песента: