Връзката между човека и животното е нещо наистина красиво. Марек Слодковски отглежда коне от близо 13 години, един ден когато се разхождал из конюшнята си забелязал нещо, което досега не му се било случвало – един от неговите коне, Freedom (Свобода), бил паднал в яма.

Фермерът започнал да хвърля сено в ямата с надеждата кобилата да се изкачи по него, но не успява. Марек вика пожарникари, които обаче също не успяват да извадят животното. През цялото това време той не оставил кобилата си, говорел й, успокоявал я. Усещайки любовта на своя стопанин, с последни сили и жажда за живот животното започва да се набира с предните си копита и да се изтласква със задните. Пожарникарите веднага разбрали какво се опитва да направи животното и успели да го извадят с помощта на въжета.

Вижте едно видео, което ще ви покаже каква воля за живот и каква връзка има между животното и неговия стопанин. Всичко, което едно животно иска от човека и любов.

Вижте го: