Ето кое е селото с най-високите заплати у нас! Много хора ще остнат изненадани, както беше изненадан и самият екип на сайта Veselqk.com! Може би се питате кое е това село, защо е наричано златно. Ще Ви споделим, че до селото има златно находище, дадено на концесия на канадска компания, и това е общината с най-висока работна заплата в страната от години. Селото се нарича Челопеч и в него престъпносста е само 1%.. всички работят в Дънди прешъс металс и до колкото четем, условията са много добри, не може да чуете лоша дума. Ще Ви споделим стари данни, от 2020г..средното трудово възнаграждение бе 2628лева. Това е средна заплата на хората от селото, някой взимат повече, други по – малко на сами си правете сметката за какво става дума. Ето едно видеоклипче от селото:

Село Челопеч: