Питам: За 30г трудов стаж каква пенсия ще взимам? Това е един много чест въпрос на много Българи в днешно време, лесен отговор може би няма. Ще Ви кажат, зависи колко си внасял, и на колко години си, но пък и също зависи къде точно си работил/а защото едно е черно на бяло, друго е да са ти плащали в кеш. Ще Ви споделим, че всеки може да си следи трудовия стаж онлайн и то напълно безплатно, така няма как да бъде излъган от работодател. Искаме още в началото да кажем, че проверката е безплатна! В момента се водите на работа с определа заплата, но дали вашият работодател ви осигурява на това което получавате? В тази статия ще дадем ясното върху този толкова важен въпрос. Ще започнем с това, че е възможно от няколко години вече да си проверявате от телефона или от конфорта на своя дом трудовия стаж / осигуровките. Това се случва чрез получаване на персонален идентификационен код ( наричан за по – кратко ПИК код ) и ЕГН на сайта на НОИ, в долната част ще поставим линк към точното място на което да отидете в техният сайт.

Всеки от нас си знае ЕГН-то и няма нужда да ходи да си изкарва. Но с този персонален идентификационен код ( ПИК ) не е точно така, той трябва да бъде изкаран допълнително за да ползвате услугите на Националения осигурителен институт ( НОИ ). Важно да е да се знае, че този ПИК код не се изпращат по пощата. Трябва да го получите на място, става доста бързо стига да няма опашка. Цитираме какво са написали от НОИ за ПИК-кодовете „Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) лично или чрез упълномощено лице, без да е необходимо предварително да попълват заявление на хартиен носител. Когато лицата идват лично в териториално поделение на НОИ или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна за издаването на ПИК, е необходимо да представят само лична карта. С оглед защита на данните, представляващи информация за икономическата идентичност по смисъла на Закона за защита на личните данни, издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и остава на съхранение в ТП на НОИ. Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват.“

Надяваме се да сме дали разбираемо информацията и да сте доволни. След като вече имате своя ПИК код.
При наличието на ПИК и ЕНГ – посетете страницата: http://www.nssi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn/43-reportsosdbyegn

На тази страница, ще видите три линка за различни справки. Изберете тази която искате да проверите или проверете всичките, всичко е много нагледно и ясно. Молим да споделите тази статия като така оценявате труда и времето което сме отделили за да я създадем. Благодарим Ви!