На картината трябва да откриете чадър, книга, бутилка, крокодил, перо и круша. Всички тези неща са скрити добре, но знаете ли къде? Хайде да проверим Вашата наблюдателност. Наблюдателността – способността да бъдем осъзнателни и внимателни към това, което се случва около нас – е ключов елемент от нашето ежедневие, който може да има значително влияние върху нашето благополучие и успешно вземане на решения. Наблюдателността помага за подобряване на концентрацията, като ни насочва към текущия момент. Когато сме наясно с това, което се случва, намаляваме отвличащите фактори и увеличаваме нашата продуктивност. Наблюдателността е ключова при решаването на проблеми. Като се обръщаме внимание на детайлите и обстойно анализираме ситуацията, ние можем да намерим по-ефективни решения. Има и много други важни причини да бъдем наблюдателни. Хайде сега да видим по – добре картинката и този така наречен японски тест.

Японския тест за мозък:

Пишете в коментари директно в социалните мрежи къде точно се намират нещата. Следим коментарите!