Проверете имате ли кредит без да знаете направо в централния кредитен регистър (ЦКР). В тази статия екипа на Veselqk.com ще сподели малко надяваме се полезна информация, за физически и юридически лица, желаещи да получат информация от Централния кредитен регистър (ЦКР) на хартиен носител или казано, на кратко ще можете да разберете дали някой е изтеглик кредит от Ваше име или много друга полезна информация за всичките Ви кредитни задължения. Целта на статията е да информира с тази според нас важна тема.

Част от тази информация е взета директно от официалния сайт на Българска Народна Банка ( БНБ ) По реда на чл. 21 – 23 от Наредба № 22 за ЦКР всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка (БНБ) информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра. Централната банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса по реда на чл. 28 от Наредба № 22 за ЦКР.

Какви права имате, ако разбете, че имате кредит на Ваше име без Вие реално да сте го изтеглили. Ето отговора на този така важен въпрос. Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари са длъжни да го разгледат и да предоставят своя писмен отговор до заявителя. Ако искането е основателно, банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, извършват корекцията и подават коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър. Банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари не събират такса за разглеждане на заявлението.

Как да направите справка и да разберете повече? Препоръчваме да отворите директно страницата на Българска Народна Банка ( БНБ ) която е за въпроси, отнасящи се до физически и юридически лица, желаещи да получат информация от Централния кредитен регистър (ЦКР).

Посетете страницата: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/index.htm

На тази страница ще намерите цялата информация за справката както за физическо лице, така и за юридическо. Надяваме се силно тази статия на Veselqk.com да е полезна за Вас! Споделете я с приятели – нека си бъдем полезни!