Заместник-министърът на труда и социалната политика, професор Емил Мингов, разглежда тенденцията на българските гурбетчии да се връщат в родината поради високата инфлация и нарастващите разходи за живот в чужбина. Той споделя своите мисли пред депутатите от ресорната комисия в парламента.

Мингов отбелязва, че ако тези работници се включат в програми за заетост и получават минимална заплата, като работодателите предложат допълнителни стимули, те предпочитат да останат в България. Споделете с veselqk.com какво е вашето мнение.

Служебното правителство предлага изменения в Закона за насърчаване на заетостта, като целта чрез нов подход да се обединят различни мерки, насочени към различни групи. Според предложените мерки, работодателите ще имат възможност да предоставят обучение на новите служители и да им осигурят ментор, който да ги подпомага в адаптацията към новата работна среда. Безработните лица ще могат да получават помощ във всяко бюро по труда, независимо от техните местоживеене, а санкциите за тях ще бъдат намалени.

Професор Мингов вярва, че тези мерки ще дадат възможност на трудовите посредници да представят няколко кандидата за дадена позиция, което ще улесни работодателите при избора на подходящ служител.

Данните от Националния осигурителен институт за 2022 година показват, че около 57 000 безработни лица получават обезщетение всеки месец. Най-голямото количество безработни лица е в столицата, където около 8000 души са регистрирани като безработни. Следват Пловдив и Благоевград със съответно 5213 и 4535 безработни лица. Най-малкият брой безработни лица се регистрира в Силистра – 950, Ямбол – около 800 и Видин – 581. Приблизително 70% от безработните имат средно образование, около 12% са с висше образование, а около 11% имат основно образование.