Ще ви споделим какви условия, можете да получите парични обезщетения за болест, майчинство, безработица и помощите при смърт. Информацията идва директно от сайт на Национален осигурителен институт, като малко по-долу в тази статия ще намерите точен линк откъдето сме взели ли информацията.

Право на парични обезщетения и помощи по съответните изброени по-горе обстоятелства се извършва от териториалните поделения на НОИ. Ако сте осигурявани някъде другаде в чужбина, на това място е в Европейския съюз, следващите редове които ще цитираме могат да ви бъдат полезни „Кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби по въпросите, свързани с паричните обезщетения за безработица, болест, майчинство и помощите при смърт; издаването и изискването на структурирани електронни документи (СЕД) и преносими документи (ПД) в тази област се извършва от дирекция «Европейски регламенти и международни договори» в централно управление на НОИ в София.“

Точен линк за тази информация: https://www.nssi.bg/agreements
Споделете статията с приятели!