Чудите се какви са условията за Обезщетения от Националния осигурителен институт (НОИ). Знаете ли, че има няколко фонда които изплащат обезщетения? Ето малко ифромация:

Парични обезщетения при временна неработоспособност;
Парични обезщетения при трудоустрояване;
Парични обезщетения за майчинство;
Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване;
Парични обезщетения за безработица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
Парични помощи от ДОО.

Цитираме точно и ясно „Правото на лицата на такива обезщетения се обуславя от обхвата и участието им в задължителното обществено осигуряване за периоди, предхождащи настъпването на определен риск. Документите за определяне правото и размера на краткосрочните парични обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване се подават в компетентното териториално поделение на Националния осигурителен институт.“

Линк към допълнителна информация: https://www.nssi.bg/benefits
Дано сме били полезни, споделете статията с приятели!