Питаме Ви: Какво мислите за Новите учителски заплати? Veselqk.com разбра, че много от Вас се интересуват от тази информация и специално за Вас реши да я направи.

След обновлението на заплатите в образованието, което беше обявено днес чрез промените в Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда на министъра на образованието и науката, новите заплати са установени със задна дата от 1 януари 2023 година. Ето някои от основните промени в размера на заплатите спрямо техните предишни стойности:

Директорска заплата е увеличена от 1810 лв. на 2082 лв.
Заместник-директор получава сега 1926 лв. в сравнение с предишните 1675 лв.
Минималната заплата за учители, възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, треньори по вид спорт, рехабилитатори на слуха и говора, както и ръководители на направление ИКТ, се увеличава от 1486 лв. на 1709 лв.
Старши учител/възпитател ще получава 1763 лв. вместо предишните 1533 лв.
Главният учител/възпитател ще има заплата от 1831 лв. в сравнение с предишните 1592 лв.

Тези промени представляват значително увеличение на основните месечни работни заплати за множество позиции в образованието, давайки по-голямо признание на труда на образователните специалисти. Споделете с коментар в социалните мрежи какво мислите за това увеличение.