Омбудсманът Мая Манолова застана на страната на 2,5 милиона българи с бонови книжки които имат около 2-3 млрд. лева в спящи акции. Изпрати становище до Министерството на финансите в което изрази, че категорично не е съгласна с „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен Депозитар“ АД в така нареченият Регистър А, публикувана за обсъждане на електронната страницата на Министерството на финансите“

В документът срещу които Мая Манолова застана е предвидено отнемане на собствеността върху акциите, забележете без съгласие на собствениците и без компенсация. Нека да подкрепим Мая Манолова с едно харесване поне и мили думи.

Споделяме линк в които може да видите да ли имате да взимате пари, ако имате бонова книжка. Но трябва да имате ПИК и ЕГН – Споделете с приятели
Линка е : https://ewallet.csd-bg.bg/
Копирайте линк и погледнете сами