Всеки вярващ в Бог ще види какъв знак заснеха камерите в небето! Ние не знаем какво означава този знак, пишете ако имате идея какво може да означава. Става въпрос за много интересен знак в небето, погледнете сами знака които изпрати в небето, хиляди хора вече го видяха. Дали е имало и други случаи, в които Той ни е наблюдавал без ние да Го забележим? Дали не е сред нас тайно всеки ден? Мислите ли, че той ни напътства и помага всеки ден? Сега е време сами да решите какво точно виждат нашите очи, погледнете клипа и преценете сами в какво да вярвате. Това което ние виждаме е сиует на Бог, но да ли това виждате Вие, няма как да знаем.

Споделете с вярващи: