Започваме с информацията, че всеки пациент трябва да бъде здравноосигурен. Имате право да си изберете лекар, без да има значение неговата регистрация. Попитайте го да ли работи със Здравна каса, ако работи ще заплатите 1 % от минималната работна заплата като такса.

За лице над 18 години са предвидени две лечение и един преглед на годишна база.
Примери за лечение са : вадене на зъб, две екстракции, две пломби

Жените навършили 60 години плащат потребителска такса 1лв
Мъжете навършили 63 години плащат потребителска такса 1лв
Децата са освободени от потребителска такса до 18 години.
Бременните имат право на още един допълнителен преглед.

Като здравноосигурено лице имате право да попитате зъболекаря какво точно Ви се полага и каква точно ще бъде таксата.
Харесайте и Споделете тази полезна информация с приятели