Избери Кафе: Напиши коментар кои номер избра и Погледни! Това е една забавна и интересна статия на Veselqk.com Ние следим коментарите и за нас екипа на Veselqk.com е важно да имаме обратна връзка за нашите статии. Ще се радваме всеки да се включи с коментар на числото което е избрал и дали е останал/а доволен/а от това което е прочел за себе си. И така хайде да минаваме към най – важното от статията, а именно числата и посланието за всяко едно от тях.

1. Светът е като огледало пред теб и отразява собствената ти същност. Ако погледнеш към него мрачно – ще видиш насреща си само тъжни и мрачни лица. Ако погледнеш към него с усмивка – ще те посрещне весел приятел.

2. Когато вярваш в себе си, дори и успехът да не е толкова голям, след постигането на целта вярата ще ти даде сила да погледнеш на ситуацията като на урок, който те подготвя за по-голям успех

3. Има много неща в живота, които ще привлекат погледа ти. Но много малко от тях ще пленят сърцето ти. Следвай ги!