Прочетете това Чудо: Мъж зареди 12 литра бензин в 10-литрова туба което се случи в скоро време. Ние от Veselqk.com намираме тази информация за забавна, макар да има и друга гледна точка. Предполагаме повече от Вас знаят, че обемът на водата се измерва в литри, а масата на твърди тела обикновено се измерва в килограми. Водата често се съхранява в контейнери и затова нейната маса винаги се цитира в литри. Един литър е равен на 1000 милилитра или казано на кратко 1l = 1000 ml.

Човека споделя, че забравил да зареди колата и на кратко му се е наложило да отиде до близката бензиностанция. Той имал 10-литрова туба която носил в багажника и решил да я напълни. Това което станало, че тръгнал сам да зарежда 10-литровата туба от колонката с бензин и о Чудо, напълнил тубата а на колонката изписало, че е заредил за 12 литра бензин, вместо за 10 литра.
Останал изключително изненадан и в началото емоцията му била весела, после се замислил дали това не е измама или пък просто конкретната колонка за бензин се е повредила което е възможно? Вие какво мислите? Това Чудо ли е?